Tretiak, Malkin, Varly, Ilya Nikulin

Tretiak, Malkin, Varly, Ilya Nikulin

(Source: championat.com)